Опублікований матеріал носить інформаційний характер, який надається для розуміння Вами процесу.
Ваша ситуація може бути унікальною та вимагати участі юриста або адвоката.
Описані ТОП - ові питання та відповіді на них.

Хто має право на отримання соціальної допомоги?

Малозабезпечені це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Фінансова допомога надається сім’ям, які постійно проживають в Україні та мають середньомісячний сукупний дохід нижче встановленого прожиткового мінімуму(посилання на ПМ). До уваги береться майновий стан сім’ї, зайнятість її працездатних членів, окрім фінансової складової тобто офіційна заробітна плата.

Малозабезпечені як розрахувати дохід сім’ї при оформленні допомоги?

Обчислення середньомісячного заробітку родини здійснюється за Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Підрахунок відбувається на підставі Довідки і Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за отриманням державної допомоги по малозабезпеченості. При цьому, при розрахунку враховується дохід наступних членів сім’ї:

 • чоловіка, дружини;
 • рідних, усиновлених та підопічних дітей у віці до 18 років;
 • неодружених повнолітніх дітей, визнаних інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи, які проживають разом з батьками
  дітей у віці до 23 років, які навчаються на денному відділенні в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей (незалежно від місця проживання або реєстрації);
 • непрацездатних батьків чоловіка і дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні через відсутність власних доходів
  жінок і чоловіків, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Який дохід враховується при оформленні малозабезпеченості?

Розрахунок грошових виплат малозабезпеченим сім’ям проводиться виходячи з сукупного доходу сімей, які мають намір одержати соціальні виплати малозабезпечені, які складають:

 • стипендії, пенсії, щомісячні компенсаційні виплати, допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів;
 • всі види винагород;
 • допомога з безробіття, отримані аліменти, доходи від здачі нерухомого майна в оренду;
 • грошове забезпечення військовослужбовців (крім строковиків), натуральна оплата праці;
 • суми, що виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я під час виконання трудових обов’язків, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
 • нарахована заробітна плата (в т.ч. за понаднормову роботу, за роботу в святкові, неробочі, вихідні дні та за сумісництвом), премії, надбавки і доплати всіх видів;
 • доходи від продажу нерухомості та автомобіля (крім грошей, використаних для лікування або усунення надзвичайної ситуації) — за умови документального підтвердження;
 • грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз’їзний та рухомий характер роботи і т.д., крім коштів на відрядження);
 • доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності (в тому числі адвокатської, нотаріальної, творчої);
 • заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою, а також фактичний заробіток осіб, які працювали у фізосіб;
 • інші доходи, що підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

Куди звертатися за призначенням грошової допомоги по малозабезпеченості?

Малозабезпечені в Україні. Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім’ї до місцевої державної адміністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної ради.

Чи може малозабезпечена сім’я оформити соціальну допомогу за місцем фактичного проживання?

Відповідно до абз.1 п.4 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям фінансова допомога може призначатися і виплачуватися за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї (за умови подання довідок про склад сім’ї та про неотримання цієї допомоги в органах соціального захисту за місцем реєстрації). Рішення про призначення грошової допомоги приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами «Управління праці та соціального захисту населення», зі складанням Акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
При переїзді сім’ї в іншу місцевість виплата призначеної державної соціальної допомоги за попереднім місцем проживання припиняється.

Які документи на допомогу по малозабезпечені?

Перелік:

 • заява;
 • довідка про склад сім’ї;
 • документ, що засвідчує особу;
 • довідка про наявність та розмір земельної ділянки/паю (при наявності);
 • довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції (ООС) (при наявності);
 • декларація про доходи та майно (на підставі довідки про дохід кожного члена сім’ї);
 • державна допомога по малозабезпеченості, субсидія на оплату послуг ЖКГ, сплачені членами сім’ї аліменти, а також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в АТО/ООС в декларацію про доходи не включаються.

Для повторного призначення (переоформлення) допомоги по малозабезпеченості подається тільки Заява і Декларація про доходи та майно. Довідка про склад сім’ї поновлюється лише при зміні складу родини або в разі, коли між подачею заяви на наступний термін і припиненням виплат раніше призначеної соціальної допомоги пройшло більше календарного місяця.

Який термін виплати грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям?

Грошова допомога по малозабезпеченості в 2020 році надається терміном на 6(шість) місяців, після закінчення зазначеного періоду право на отримання допомоги має бути підтверджено. Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування, фінансова допомога може бути призначена довічно.
Самотні, непрацездатні (за результатами МСЕК) громадяни, які не мають інших джерел існування, мають право на одержання допомоги на термін визнання їх непрацездатними. Такі ж умови при призначенні фінансової допомоги по малозабезпеченості застосовуються до непрацездатного подружжя в разі відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати.

В яких випадках сім’ї може бути відмовлено в матеріальній допомозі?

У призначенні соціальної допомоги по малозабезпеченості може бути відмовлено, якщо:

 • працездатні члени малозабезпеченої родини не працюють, не служать, не вчяться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом 3(трьох) місяців до звернення за допомогою;
 • хто-небудь з членів малозабезпеченої сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за допомогою здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку на суму, яка на момент звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира або будинок (якщо загальна площа житла перевищує 21 м.кв. на одного члена родини та додатково 10,5 м.кв. на сім’ю) або більше одного транспортного засобу;
 • при проведенні вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно.

Виняток становлять:

 • особи, визнані безробітними і які перебувають на обліку в центрі зайнятості;
 • особи, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують додаткового догляду у зв’язку зі станом здоров’я, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;
 • особи, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку;
 • фізичні особи, що надають соціальні послуги.

Проте, навіть при наявності перерахованих вище обставин державна матеріальна допомога може бути призначена органом соціального захисту на підставі рішень районних держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах рад або утворених ними комісій у випадках, якщо:

 • в складі сім’ї є інвалід;
 • неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї (допомога призначається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї);
 • в малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Коли припиняється виплата соціальної допомоги?

Виплата раніше призначеної матеріальної допомоги по малозабезпеченості може бути припинена в ряді випадків, передбачених законом:

 • приховані або навмисно подані недостовірні дані про доходи сім’ї та її майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, в результаті чого були надміру виплачені кошти (фінансова допомога припиняється з місяця, в якому виявлено порушення);
 • переїзд сім’ї та настання обставин, які унеможливлюють виплату грошей;
 • за заявою уповноваженого представника сім’ї (виплати припиняються на наступний місяць після подачі заяви).

Який розмір грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям в 2020 році?

Фінансова підтримка малозабезпечених здійснюється в розмірі, встановленому ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Сума соціальної допомоги розраховується виходячи з різниці між прожитковим мінімумом(ПМ) для родини та її середньомісячним сукупним доходом(СсД), але не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

Для дитини, що входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей-інвалідів, дитини одинокої матері (батька, усиновителя), дітей, у яких один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20%.
Додатково державою передбачена доплата на кожну неповнолітню дитину:

 • до 13 років – 250 грн
 • від 13 – 18 років – 500грн

Малозабезпечені калькулятор розрахунку 2020
Суми прожиткового мінімуму на 2020 рік встановлені Законом «Про Державний бюджет».

ПеріодДіти до 6 роківДіти від 6 до 18 роківДіти від 18 до 23 роківНепрацездатні особиЗагальний показник
з 01.01.2020 по 30.06.202017792218210216382027
з 01.07.2020 по 30.11.202018592318219717122118
з 01.12.2020 по 31.12.202019212395227017692189

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ:
Сім’я з 5 осіб: матір(інвалід), батько і троє дітей (2, 5 і 14 років).
Для визначення розміру соціальної допомоги малозабезпеченим в першу чергу необхідно розрахувати «Прожитковий мінімум» для сім’ї (величина ПМ на конкретну дату приведена в таблиці вище). Для цього береться прожитковий мінімум для кожного члена сім’ї і множиться на встановлений коефіцієнт, який, відповідно до ст.9 ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік» становить: для працездатних осіб — 25%, для дітей — 85% (з 1 січня) та 130% (з 1 липня), для осіб, які втратили працездатність (в тому числі інвалідів та пенсіонерів) — 100 відсотків відповідного ПМ.
Виходячи з вищесказаного, гарантований мінімум на 2020 рік для розрахунку допомоги по малозабезпеченості наступний:
для працездатних: з 1 січня – 525,50 грн., з 1 липня – 549,25 грн., з 1 грудня – 567,50 грн.
для дітей до 6 років: з 1 січня – 1512,15 грн., з 1 липня – 2416,70 грн., з 1 грудня – 2497,30 грн.
для дітей 6-18 років: з 1 січня – 1885,30 грн., з 1 липня – 3013,40 грн., з 1 грудня – 3113,50 грн.
для непрацездатних: з 1 січня – 1638 грн., з 1 липня – 1712 грн., з 1 грудня – 1769 гривень

Значить гарантований мінімум для сім’ї на період з 01.07.2020 по 30.11.2020 складе:
для дитини 2 років (1859 × 130%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 2900 грн. 04 коп.
для дитини 5 років (1859 × 130%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 2900 грн. 04 коп.
для дитини 14 років (2318 × 130%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 3616 грн. 08 коп.
для працездатних осіб (в нашому випадку батько) 549 грн. 25 коп. (2197 × 25%)
для непрацездатних громадян (мати-інвалід) 1712 гривень
Розраховуємо прожитковий мінімум (ПМ) сім’ї: 549,25 (батько) + 1712 (мати) + 2900,04 (малюк 2 роки) + 2900,04 (дитина 5 років) + 3616,08 (підліток 14 років) = 11677,41 гривень.

Обчислюємо фактичний середньомісячний дохід сім’ї відповідно до Методики, затвердженої Міністерством соціальної політики України. Для цього проводиться підсумовування всіх видів доходу, отриманих сім’єю за попередні 6(шість) місяців перед зверненням за допомогою. Отриману величину ділимо на 6 і, таким чином, визначаємо середньомісячний сукупний дохід родини.

Припустимо, заробіток батька за кожен з останніх шести місяців становив 4723 гривні (мінімальна заробітна плата), матері — 1712 грн. (пенсія з інвалідності). До того ж, на молодшого з дітей сім’я отримує щомісячну допомогу по народженню в розмірі 860 гривень. Таким чином, середньомісячний бюджет сім’ї становить 7221 гривню, що менше суми прожиткового мінімуму на сім’ю.

Визначаємо розмір соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї: 11677,41 грн. — 7221 грн. = 4456 гривень 41 копійка. До того ж не варто забувати, що держава доплачує по 250 грн. на кожну дитину віком до 13 років і по 500 грн. на дітей від 13 до 18 років. Таким чином, сума допомоги по малозабезпеченості становить: 4456,41 грн. + 250 грн. + 250 грн. + 500 грн. = 5456 гривень 41 копійка.

Зверніть увагу! Максимальний розмір допомоги з урахуванням надбавок на кожну дитину, що входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може бути більшим за прожитковий мінімум для сім’ї.

МИ У FACEBOOK – ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

 • Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

ТЕРИТОРІЯ ПОКРИТТЯ

Надаємо юридичні послуги та супровід по Києву та передмісті

На Правому березі: Голосіївський (Деміївка, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Чапаєвка), Оболонський (Оболонь, Мінський масив, Петрівка), Печерський (Центр, Печерськ, Липки), Подільський (Поділ, Куренівка, Мостицький масив, Виноградар, Вітряні гори), Святошинський (Святошин , Академмістечко, Борщагівка, Біличі, Новобіличі), Солом’янський (Солом’янка, Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Караваєві дачі), Шевченківський райони (Центр, Лук’янівка, Сирець, Нивки, Шулявка, Татарка).

На Лівому березі: Дарницький (Осокорки, Позняки, Харківський масив, Бортничі), Деснянський (Троєщина, Лісовий масив, Биківня), Дніпровський райони (Дарниця, Березняки, Русанівка, Воскресенка, Дарницька (Ленінградська) площа, Соцмісто)

У передмісті Києва: Боярка, Ірпінь, Бровари, Вишгород, Вишневе, Коцюбинське, Бориспіль, Чабани, Гостомель.

5 1 vote
Рейтинг статті