Опублікований матеріал носить інформаційний характер, який надається для розуміння Вами процесу.
Ваша ситуація може бути унікальною та вимагати участі юриста або адвоката.
Описані ТОП - ові питання та відповіді на них.

Зміст:

Як отримати виплати одиноким матерям?

1. Зібрати повний пакет документів;
2. Подати зібрані документи до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання або реєстрації;
3. На протязі 10(десяти) робочих днів очікуєте на відповідь про призначення або відмову у державній допомозі.

Хто має право на отримання допомоги матері-одиначки?

Допомога одиноким матерям це право, гарантоване державою, отримати допомогу на дітей одиноким батькам/усиновлювачам.
Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на фінансову допомогу на дітей одиноким матерям в 2020 році мають:

 • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення), виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини
 • мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втрати годувальника або соціальну пенсію).

Які умови призначення грошової допомоги одиноким матерям?

Соціальна допомога матері-одиночки призначається за наявності витягу з РАЦС-у із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абз.1 ч.1 ст.135 «Сімейного кодексу України» або при наявності свідоцтва про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.

Чи має право жінка, яка не перебуває у шлюбі, на державну допомогу на дітей як одинока мати?

Жінки, що мають дітей від чоловіка, з яким вони не перебували і не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але з яким ведуть спільне господарство, разом проживає та виховує дітей, не мають права на отримання фінансової допомоги, встановленої на дитину одиноким матерям.

Чи зберігається за одинокою матір’ю (батьком) право на одержання допомоги при вступі в шлюб?

Таке право втрачається.

Чи виплачується матеріальна допомога матерям-одиначкам на дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні?

У разі перебування дитини на повному державному утриманні одинока мати втрачає право на отримання допомоги. При цьому, якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні в інтернаті під час літніх канікул перебуває вдома, мати-одиначка може розраховувати на грошові виплати за повні місяці перебування дитини вдома. Підставою для цього є довідка навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному забезпеченні (навчання за рахунок держави).

Чи призначається допомога на дітей одиноким матерям у випадку отримання інших видів допомог на дітей?

Відповідно до ст.18-2 ЗУ«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та п.33 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р. № 1751, допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Куди звертатися за отриманням допомоги матерям одиначкам?

Процедура оформлення соціальної допомоги одиноким матерям здійснюється органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання або реєстрації. Для отримання допомоги за місцем фактичного проживання необхідно надати довідку про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.

Які документи необхідні для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році?

 • заяву про призначення допомоги;
 • копія свідоцтва про народження дитини (з собою мати оригінал);
 • декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);  до Декларації не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
 • копія рішення про усиновлення (тільки для усиновителів);
 • довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини (довідка про склад сім’ї); Не можете отримати таку Довідку, що робити? 
 • копія свідоцтва про смерть другого з батьків і довідка про неотримання на дітей пенсії по втраті годувальника та соціальної пенсії (тільки для вдівців);
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абз.1 ч.1 ст.135 «Сімейного кодексу України»;
 • для дітей, народжених за межами України – документ про народження дитини, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.

Як жінці, яка народила дитину за кордоном, підтвердити статус одинокої матері?

Якщо жінка, яка народила дитину за межами України не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі висновку початкової оцінки потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і свідоцтва про народження, легалізованого в Україні.

Як довго виплачується допомога матерям-одиначкам?

Фінансова допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця подання повного пакету документів до місцевого управління соціального захисту населення, та виплачується в установленому державою розмірі щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку. У разі навчання дітей на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, фахової передвищої та вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років (включно).

В яких випадках припиняється виплата грошей одиноким матерям?

 • тимчасове працевлаштування дитини;
 • смерть одержувача допомоги або дитини;
 • позбавлення одинокій матері батьківських прав;
 • позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
 • вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку;
 • відібрання дитини без позбавлення матері (батька) батьківських прав;
 • тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;
 • скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним;
 • надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності;
 • одержувач допомоги отримує прибуток який перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.
У разі припинення дії вищевказаних обставин, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин

Яка допомога одиноким матерям та її розмір на дітей у 2020 році?

Сума допомоги одиноким матерям розраховується виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Таким чином, мати-одиначка в 2020 році може отримати максимальну суму допомоги на дитину в розмірі:

ПеріодДіти до 6 роківДіти від 6 до 18 роківДіти від 18 до 23 років
з 01.01.2020 по 30.06.2020177922182102
з 01.07.2020 по 30.11.2020185923182197
з 01.12.2020 по 31.12.2020192123952270

Зверніть увагу, що якщо на дітей виплачуються інші соціальні виплати (аліменти, пенсія, стипендія, інші види державної допомоги, крім допомоги по інвалідності), то розмір допомоги по опіці та піклуванню становитиме різницю між двома прожитковими мінімумами і сумою одержуваних грошей.

Приклад: якщо 17-річна дитина, над якою встановлено опіку, отримує стипендію в розмірі 1500 грн щомісяця (більше ніяких інших виплат не отримує), розмір виплат по опіці, станом на лютий 2020 року становить 2218грн та буде обчислюватися таким чином:
2218 * 2 (два прожиткових мінімуми) – 1500 грн (розмір стипендії) = 2936 гривень (розмір допомоги).

Допомога призначається на кожну дитину окремо. Перерахунок розміру соціальної допомоги матерям-одиначкам при досягненні дитиною певного віку здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення одержувача допомоги до органу соціального захисту населення.

Які пільги передбачені в Україні для одиноких матерів?

 • Соціальне забезпечення. Матерям-одиначкам виплачується грошова допомога на дитину відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Працюючим жінкам надаються путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надається матеріальна допомога. Крім іншого, жінкам поодинці виховують дітей може бути надана тимчасова державна допомога.
 • Гарантії трудового законодавства. Одинокій матері гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення (ст.184 «Кодексу законів про працю»); надається право працювати неповний робочий день; забороняється залучення до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення у відрядження та ще ряд інших послаблень згідно з «Кодексом законів про працю».
 • Відпустка. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» одинокій матері, батьку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Невикористаний за попередні роки додаткова відпустка одинока мати може взяти у будь-який час, або ж у разі звільнення він буде компенсований грошима. Крім того, їм даються щорічні відпустки у зручний для них час.
 • Пільги з оподаткування. Одинока мати (батько), вдова (вдівець) мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, що дорівнює 150% суми пільги (у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років).
 • Забезпечення житлом. Виходячи з норм ст. 45 «Житлового кодексу» матерям-одиначкам, які потребують поліпшення житлових умов, надається першочергове право на житлові приміщення. Також одинокі матері мають право на першочергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (ст. 12 ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»).

Зверніть увагу! Українським законодавством самотній батько (опікун) має ті ж правами і пільгами, що і самотня мама. Порядок отримання статусу тата-одинаки і аналогічних пільг – такий же, як і для жінок виховують дітей без другого з батьків.

МИ У FACEBOOK – ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

 • Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»
 • Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.
 • Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

ТЕРИТОРІЯ ПОКРИТТЯ

Надаємо юридичні послуги та супровід по Києву та передмісті

На Правому березі: Голосіївський (Деміївка, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Чапаєвка), Оболонський (Оболонь, Мінський масив, Петрівка), Печерський (Центр, Печерськ, Липки), Подільський (Поділ, Куренівка, Мостицький масив, Виноградар, Вітряні гори), Святошинський (Святошин , Академмістечко, Борщагівка, Біличі, Новобіличі), Солом’янський (Солом’янка, Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Караваєві дачі), Шевченківський райони (Центр, Лук’янівка, Сирець, Нивки, Шулявка, Татарка).

На Лівому березі: Дарницький (Осокорки, Позняки, Харківський масив, Бортничі), Деснянський (Троєщина, Лісовий масив, Биківня), Дніпровський райони (Дарниця, Березняки, Русанівка, Воскресенка, Дарницька (Ленінградська) площа, Соцмісто)

У передмісті Києва: Боярка, Ірпінь, Бровари, Вишгород, Вишневе, Коцюбинське, Бориспіль, Чабани, Гостомель.

3 2 votes
Рейтинг статті