Опублікований матеріал носить інформаційний характер, який надається для розуміння Вами процесу.
Ваша ситуація може бути унікальною та вимагати участі юриста або адвоката.
Описані ТОП – ові питання та відповіді на них.

Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. (ст.60 СКУ). Основна ідея поділу майна полягає у припиненні режиму спільності й виникненні на його основі режиму роздільності майна. Кожен із подружжя після поділу майна стає власником тієї чи іншої речі або сукупності речей і не пов’язує свої дії щодо володіння, користування та розпорядження майном з іншим із подружжя.

Як відбувається поділ спільного майна?

Поділ спільного майна подружжя може бути здійснено: – під час шлюбу; – у процесі його розірвання; – після розірвання шлюбу. Відповідно до ч.1 ст.69 СКУ дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно на якій стадії шлюб із вище перелічених.

Який порядок поділу майна?

Поділ майна подружжя може бути здійснено у добровільному або судовому порядку.

ДОБРОВІЛЬНИЙ ПОРЯДОК: застосовується, якщо подружжя домовилися щодо визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток.
Сімейне законодавство встановлює спеціальну форму лише для договора про поділ нерухомого майна подружжя. Відповідно до ч.2 ст.69 СКУ договір про поділ жилого будинку, квартири, іншого нерухомого майна має бути нотаріально посвідчений. «Цивільний кодекс» України передбачає також державну реєстрацію прав на нерухомість та правочинів із нерухомістю (ст.182 ЦК), які поширюються також на правочини за участю подружжя.

Стосовно форми договору про поділ майна подружжя, об’єктом якого є рухомі речі, в сімейному законодавстві немає спеціальних вимог. Це означає, що при з’ясуванні форми цього договору необхідно керуватися ст.ст. 205—208 «Цивільного кодексу».
Умови поділу майна подружжя можуть бути передбачені в спеціальному договорі «Про поділ майна» або визначатися у «Шлюбному договорі» подружжя.

Посвідчення договору про поділ спільного майна подружжя відбувається у нотаріуса.

Позов про поділ спільного майна подружжя може бути поданий одним із подружжя.

У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ: поділ майна подружжя здійснюється в два етапи:
по-перше, суд визначає розмір часток чоловіка та жінки в праві на майно;
по-друге, здійснює поділ майна відповідно до встановлених часток.

При визначенні розміру часток кожного з подружжя суд виходить з того, що відповідно до законодавства частки майна дружини та чоловіка є рівними (ч.1 ст.70 СКУ). Це правило не змінюється і в тому разі, якщо один із подружжя не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ч.1 ст.60 СКУ).

Разом із тим, законодавство встановлює два винятки із загального правила щодо рівності часток подружжя в праві на майно. Відповідно до цього суд може зменшити або збільшити частку одного з подружжя.

По-перше, суд може відступити від засади рівності часток і зменшити частку одного з подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї (ч.2 ст.70 СК).
По-друге, суд може збільшити частку в праві на майно того з подружжя, з яким проживають неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування (ч.3 ст.70 СК). Відповідно до ч.3 ст.70 «Сімейного кодексу» збільшення розміру частки одного з подружжя в майні пов’язується лише з випадками стягнення аліментів на дитину.
По-третє, безпосередній поділ майна подружжя відповідно до цих часток, які належать кожному з них.

Існує певні способи поділу майна подружжя, а саме:
По-перше, відповідно до ст.71 СКУ суд може винести рішення щодо поділу майна в натурі. Такий спосіб застосовується щодо подільних речей, тобто речей, які можна поділити без втрати їх цільового призначення (ст.183 ЦК).
По-друге, суд може прийняти рішення про присудження майна одному з подружжя з покладенням на нього обов’язку надати другому з подружжя компенсацію замість його частки у праві спільної сумісної власності (ч.2, 4, 5 ст.71 СК).

В нашій практиці також зустрічалися варіанти комбінованої компенсації тобто щодо одних видів майна суд може застосувати поділ у натурі, щодо інших — передачу одному із подружжя з зобов’язанням певної компенсації другому, а третій, вид, речі розподілити між сторонами з урахуванням їх вартості.

Зверніть увагу! Вартість речей, які підлягають поділу, визначається на момент розгляду спору судом.

Як вирішуються спірні питання при поділі майна?

Якщо подружжя не дійшло згоди щодо розміру належних їм часток або способу поділу спільного майна, у такому разі спір вирішується у судовому порядку. При поділі майна суду в першу чергу необхідно визначити його предмет, тобто те майно подружжя, яке підлягає поділу. При поділі майна подружжя мають враховуватися три категорії об’єктів: а) речі (окрема річ або сукупність речей), які належать подружжю на праві спільної сумісної власності; б) кредиторські вимоги подружжя (право вимоги за договором позики, купівлі-продажу тощо, коли подружжя виступає як Кредитор і вправі вимагати повернення боргу, передачі речі тощо); в) боргові зобов’язання подружжя (зобов’язання, за якими подружжя виступає як Боржник і зобов’язане повернути борг, повернути або передати річ тощо). Поділ майна здійснюється з урахуванням вартості речей, які належать подружжю на праві спільної власності, а також розміру їх кредиторських вимог та боргових зобов’язань.

Яка позовна давність про поділ спільного майна?

До розірвання шлюбу кожен із подружжя може вимагати поділу спільного майна у будь-який час. Позовна давність до таких вимог не застосовується (ч.1 ст.72 СКУ). Це правило підвищує можливості судового захисту майнових прав та інтересів кожного з подружжя. До вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у 3 (три) роки (ч.2 ст.72 СК), при умові відлік строку позовної давності при поділі майна колишнього подружжя через суд починається з моменту порушення права одного із співвласників іншим, а не датою розірвання шлюбу тобто якщо співвласник, ім’я якого зазначено у Державному реєстрі прав на нерухоме майно як власника будинку, не дає іншому співвласнику користуватися цим будинком, то має місце «порушення права власності», яке підлягає захисту у суді. І тоді відлік строку позовної давності для звернення співвласника до суду розпочинається з моменту початку перешкоджання йому реалізації права власності на будинок, який стає спірним майном. Зверніть увагу! Особи які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Майно, набуте цими особами підчас спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності.

Яка вартість судового позову?

При поданні позову сплачується судовий збір, який визначається виходячи із ціни позову (вартості майна, яке підлягає поділу), у розмірі 1-го відсотка ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати.

Що відноситься до особистої приватної власності подружжя?

Приватною власністю дружини, чоловіка є:

 • майно, набуте нею, ним до шлюбу;
 • майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;
 • майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;
 • житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”;
 • земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.

ст.57 СКУ

Процес поділу незавершеного будівництвом будинку між подружжям

Поділ спільного майна подружжя будинок незавершеного будівництва – це об’єкт незавершеного будівництва який є сукупністю будівельних матеріалів, тобто речей як предметів матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов’язки, тому такий об’єкт є майном, яке за передбачених законом умов може належати на праві спільної сумісної власності подружжю і з дотриманням будівельних норм і правил підлягати поділу між ними. За позовом одного з подружжя, які спільно будували будинок, а також спадкоємців суд має право здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, якщо, враховуючи ступінь його готовності, можна визначити окремі частини, що підлягають виділу, і технічно можливо довести до кінця будівництво зазначеними особами. У разі неможливості поділу об’єкта незавершеного будівництва суд може визнати право за цими особами на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити грошову компенсацію. Правовий аналіз наведених норм матеріального права дозволяє дійти висновку про те, що об’єкт незавершеного будівництва, зведений за час шлюбу, може бути визнаний об’єктом права спільної сумісної власності подружжя із визначенням часток. При цьому суд може визнати право на частину об’єкта незавершеного будівництва за кожною зі сторін.

Як мирно поділити майно?

Якщо подружжя може знайти компроміс, розділ здійснюється одним із двох способів: • укладення договору «Про поділ майна»; • заключений «Шлюбний договір».

Зразок заяви до суду про поділ спільного майна

 • Про обчислення строку позовної давності “ВС/КЦС, у справі № 203/304/17 від 06 листопада 2019р.”
 • Факт незвернення із позовом про розподіл майна подружжя не є підставою для припинення права власності на спільну сумісну власність “ВС/КЦС № 647/1683/15-ц від 28.02.2018р.”
 • ВП ВС відновлює презумпцію спільності права власності подружжя на майно набуте під час шлюбу навіть після розлучення “ВС ВП у справі № 372/504/17 від 21 листопада 2018р.”
 • Оскільки позивач не довів факт придбання частки квартири за особисті кошти, отримані від продажу успадкованої ним квартири, суд відмовив йому в позові про визнання цієї частки його особистою власністю “ВС/КЦС, справа № 334/9028/15-ц,13.03.19р.”

ХОЧЕТЕ отримати КОНСУЛЬТАЦІЮ?

Допоможемо вирішити ВашУ проблемУ

Отримайте безкоштовну консультацію юриста

  ТЕРИТОРІЯ ПОКРИТТЯ

  Надаємо юридичні послуги та супровід по Києву та передмісті

  На Правому березі: Голосіївський (Деміївка, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Чапаєвка), Оболонський (Оболонь, Мінський масив, Петрівка), Печерський (Центр, Печерськ, Липки), Подільський (Поділ, Куренівка, Мостицький масив, Виноградар, Вітряні гори), Святошинський (Святошин , Академмістечко, Борщагівка, Біличі, Новобіличі), Солом’янський (Солом’янка, Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Караваєві дачі), Шевченківський райони (Центр, Лук’янівка, Сирець, Нивки, Шулявка, Татарка).

  На Лівому березі: Дарницький (Осокорки, Позняки, Харківський масив, Бортничі), Деснянський (Троєщина, Лісовий масив, Биківня), Дніпровський райони (Дарниця, Березняки, Русанівка, Воскресенка, Дарницька (Ленінградська) площа, Соцмісто)

  У передмісті Києва: Боярка, Ірпінь, Бровари, Вишгород, Вишневе, Коцюбинське, Бориспіль, Чабани, Гостомель.

  5 1 vote
  Рейтинг статті